geokadri.org
მოკავშირენი / mokavshireni (2016) 6.9
ჯარისკაცი / jariskaci (2006) 5.0
ცხოვრების მიზანი / Lakshya 7.9
ვირუნგა / Virunga (2014) 6.7
ისინი ჯარისკაცები იყვნენ 2 / isini jariskacebi iyvnen 6.6
თეთრი ვეფხვი / tetri vefxvi (2012) 4.4
კოცნის კვალი ლოყაზე / kocnis vali loyaze (2002) 8.5
ჩანგი / changi (2001) 4.1
გარღვევა / gargveva (proriv online) 3.1
ცენტურიონი (2010) / centurioni (2010) 6.4
საბრძოლო ცხენი / sabrdzolo cxeni (2011) 8.1
აგვისტოს 5 დღე (2011) / agvistos 5 dge (2011) 5.6
აჯანყება / ajanyeba 6.2
22 ივნისი. საბედისწერო გადაწყვეტილებები (2011) / 22 ivnisi. sabediswero gadawyvetilebebi (2011) .2
კურტ სეიტი და შურა / kurt seiti da shura (2014) 5.8
უკან
1 2 3
წინ