GEOKADRI
მგლების ხეობა: ქურთლარ ვადისი / mglebis xeoba 6.3
მამაჩემი და ჩემი შვილი / Мой отец и мой сын / Babam ve Oğlum 8.5
სიყვარულს შემთხვევითობა უყვარს / Любовь любит случайности / Ask tesadüfleri sever 7.7

რეკომენდებული